Zajmujemy się szeroko rozumianymi usługami
z dziedziny rachunkowości i finansów.
Oferujemy naszym klientom najwyższą jakość usług z zakresu badania sprawozdań finansowych, obsługi finansowo-księgowej, doradztwa rachunkowego i podatkowego.
 

Wykonujemy zlecenia wymagające specjalistycznej wiedzy z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, także w języku angielskim oraz niemieckim. Ponadto opracowujemy pakiety konsolidacyjne oraz badamy skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych.

Największym atutem naszej firmy jest kompetentna, profesjonalna, odpowiedzialna
i dyspozycyjna kadra pracownicza. Pracownicy Rewident Sp. z o.o. obsługują podmioty o zróżnicowanym zakresie działalności: jednostki produkcyjne, budowlane, handlowe, finansowe, administracji państwowej itd. Posiadają oni bogate doświadczenie w obsłudze firm krajowych oraz zagranicznych.

Utrzymujemy ścisłe kontakty z liczną zewnętrzną grupą doradców podatkowych
i biegłych rewidentów. Dzięki temu możemy Państwu zapewnić pełną kompleksowość świadczonych usług. Prowadzimy również współpracę z innymi spółkami audytorskimi.